60 năm ngành Du lịch Việt Nam

Thông điệp của Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2020)

Thư chúc mừng Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát triển du lịch xanh Việt Nam

Tư duy toàn cầu và hành động địa phương trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học du lịch