Tin tức

Thứ ba,  14/11/2017 | 16:13 GMT+7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ

(VTR) Ngày 9/11/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL ban hành kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ.

Du khách tham quan Tràng An - Ninh Bình

Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, Bộ VHTTDL triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị quyết 103/NQ-CP cùng các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch đến các Bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng. Tham mưu giúp Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch chỉ đạo, đôn đốc và điều phối việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện…

PV

Tags:
  • Bia Hà Nội
  • Sunvina Travel
  • Confetti
  • Song Viet Car
  • Ban Thach
  • Du lịch Phú Thọ
  • Hoàng Hà Group
  • tour trung quoc
  • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết