Doanh nghiệp

Thứ hai,  17/04/2017 | 15:26 GMT+7

Phản hồi kiến nghị về loại hình căn hộ condotel ven biển

(VTR) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) về những kiến nghị đối với loại hình căn hộ condotel ven biển.

Trước đó, VNREA cho rằng sự xuất hiện của mô hình căn hộ khách sạn tại Việt Nam đã tạo nên một xu hướng đầu tư mới thu hút khách hàng và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, do chưa có pháp lý rõ ràng cho hình thức condotel ven biển nên đã nảy sinh nhiều vấn đề liên quan.

Ngày 24/2/2017, VNREA đã gửi văn bản số 03/2017/BC-VNREA đến Bộ Xây dựng, kiến nghị tháo gỡ 8 vấn đề về loại hình bất động sản condotel ven biển. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 381/BXD-QLN ngày 28/2/2017 báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trong đó đã đề xuất một số nội dung liên quan đến loại hình condotel.

Cụ thể, về pháp luật xây dựng, cần nghiên cứu ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể đối với loại hình công trình này (Bộ Xây dựng sẽ sớm nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền). Về pháp luật đất đai, cần sửa đổi, bổ sung quy định về việc phân loại và cơ chế sử dụng đất hỗn hợp (vừa sử dụng làm đất ở, vừa là đất thương mại dịch vụ) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình bất động sản này (đề nghị giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu). Về tài chính đất đai, Bộ Xây dựng đề nghị cần bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất đối với đất hỗn hợp để phù hợp với loại hình bất động sản này (đề nghị giao Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu).

Condotel hấp dẫn nhà đầu tư

Các kiến nghị khác nêu trong văn bản số 03/2017/BC-VNREA của VNREA như thời hạn sở hữu, chuyển nhượng hợp đồng, sở hữu đối với người nước ngoài, đầu tư hạ tầng…, Bộ Xây dựng cho biết đã ghi nhận và sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu để trình cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết.

Trước đó, VNREA đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng nhà nước Việt Nam 8 nội dung liên quan đến phân khúc condotel. Cụ thể: về quy hoạch, đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép trong thời gian chưa điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cần có hướng dẫn cụ thể thống nhất các khái niệm mới, tỷ lệ đất xây dựng condotel trong từng dự án, thủ tục hành chính thống nhất…

Về quy chuẩn kỹ thuật và quy chế quản lý vận hành condotel ven biển, đề nghị Bộ Xây dựng cần sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật riêng cho condotel ven biển trên cơ sở phù hợp với mục đích, yêu cầu sử dụng của dòng bất động sản này.

Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành quy định về quy chế quản lý, vận hành riêng cho condotel ven biển.

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu căn hộ khách sạn (giấy chứng nhận) cho khách hàng mua condotel ven biển, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Bộ, ngành liên quan cần có hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận cho loại hình bất động sản này theo hướng cá nhân, tổ chức có thể mua căn hộ condotel ven biển (không phải dưới dạng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án) và được cấp Giấy chứng nhận, dù Dự án Condotel ven biển đó được xây dựng trên đất thương mại dịch vụ hay đất ở không hình thành đơn vị ở.

Về thời hạn sở hữu Condotel ven biển, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Luật đất đai cần có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương và doanh nghiệp đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng giải quyết được khó khăn nêu trên.

Về chuyển nhượng hợp đồng mua bán condotel, đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền quy định chi tiết về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình (không phải là nhà ở) hình thành trong tương lai, nhằm tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và khách hàng khi có nhu cầu. Cụ thể, cần sửa Điều 59 Luật kinh doanh bất động sản bổ sung trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình (không phải là nhà ở) hình thành trong tương lai và có hướng dẫn cụ thể về thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình hình thành trong tương lai.

Về vấn đề sở hữu Condotel ven biển của cá nhân nước ngoài, đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền sửa đổi quy định này theo hướng cho phép cá nhân nước ngoài được mua Condotel ven biển để đầu tư kinh doanh và vì mục đích quản lý, có thể quy định các hạn chế đối với cá nhân nước ngoài khi sở hữu Condotel ven biển tương tự như đối với nhà ở như: hạn chế số căn được sở hữu trong một khu vực, hạn chế về thời hạn sở hữu nhằm mở ra cơ hội thu hút dòng tiền đầu tư rất tiềm năng về cho đất nước.

Về mặt tài chính, đềnghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm quy định và hướng dẫn cụ thể về quyền được cấp Giấy chứng nhận của người mua căn hộ nghỉ dưỡng như Hiệp hội đã đề xuất ở trên. Đề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ có các quy định cụ thể hướng dẫn về thế chấp căn hộ nghỉ dưỡng để vay vốn đồng thời có thể xem xét ưu tiên cho vay đầu tư các dự án bất động sản nghỉ dưỡng nói chung và Condotel ven biển nói riêng nhằm thúc đẩy sự phát triển của dòng sản phẩm này trong thời gian sắp tới…

Viễn Nguyệt

Tags:
  • Bia Hà Nội
  • Sunvina Travel
  • Confetti
  • Song Viet Car
  • Ban Thach
  • Du lịch Phú Thọ
  • Hoàng Hà Group
  • tour trung quoc
  • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết