404

Hội thảo trực tuyến cập nhật thông tin Du lịch Việt Nam tới thị trường Hàn Quốc

Chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

Ngành Du lịch tiếp tục đẩy mạnh du lịch nội địa, xây dựng kịch bản cụ thể sẵn sàng đón khách quốc tế khi thích hợp

Thông điệp của Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2020)

Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. HCM và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam