Môi trường

Thứ sáu,  03/11/2017 | 00:00 GMT+7

Hà Nội thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu

(VTR) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 2/11/2017 về việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa nhanh và ngày càng trở nên nhạy cảm với các tác động của biến đổi khí hậu; phần lớn quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương chưa tính đến các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; công tác nghiên cứu khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế; các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Trên quy mô toàn cầu đang dần hình thành các chính sách về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có thể tạo ra các rào cản mới trong thương mại, năng lượng tái tạo, năng lượng mới có mức phát thải khí nhà kính thấp nhưng đòi hỏi đầu tư lớn và giá thành cao. Nếu Việt Nam không hài hòa chính sách quốc gia với quốc tế thì khó có thể vượt qua được rào cản do chưa có đủ tiềm lực tài chính và công nghệ để sản xuất ra hàng hóa đủ điều kiện tham gia thị trường hàng hóa carbon thấp. Vì vậy, Hà Nội cần nỗ lực hơn nữa trong các chính sách, biện pháp tăng cường nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn TP. Hà Nội được phân kỳ theo 2 giai đoạn: từ năm 2018 - 2020 và từ năm 2021 - 2030 với từng nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Hà Nội sẽ xây dựng và thực hiện các đề xuất giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện quốc gia đối với lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đối với nhiệm vụ thích ứng với biến đối khí hậu, Hà Nội sẽ cập nhật đóng góp về thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; rà soát thông tin, dữ liệu hiện có về thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại; đề xuất thông tin, nghiên cứu bổ sung và phương thức quản lý, chia sẻ dữ liệu tạo thuận lợi cho xây dựng cập nhật các báo cáo đóng góp của quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, thực hiện các Chương trình mục tiêu như: ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; phát triển kinh tế thủy sản bền vững; phát triển lâm nghiệp bền vững; tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; thực hiện các hoạt động khác về thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm tăng khả năng chống chịu, bảo vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân, tạo điều kiện để đóng góp lớn hơn trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Hà Nội cũng đặt nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực đáp ứng nhu cầu thực hiện Thỏa thuận Paris như: áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng và phù hợp với điều kiện của thành phố; rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ.

PV

Tags:
  • Bia Hà Nội
  • Sunvina Travel
  • Confetti
  • Song Viet Car
  • Ban Thach
  • Du lịch Phú Thọ
  • Hoàng Hà Group
  • tour trung quoc
  • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết