Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng công nghệ trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đà Nẵng tiếp tục triển khai hệ thống du lịch ảo “Một chạm đến Đà Nẵng”

VNPT triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi hỗ trợ ngành Du lịch sau dịch bệnh

Nâng cao sức hấp dẫn của du lịch nông thôn qua chuyển đổi số