Khoa học - Công nghệ

Cần Thơ ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị đi động

Cần Thơ ra mắt Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng di động Du lịch thông minh

Ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 tại các điểm đến và điểm tham quan du lịch

Hợp tác quảng bá du lịch Ninh Bình trên nền tảng di động