Môi trường

Thứ sáu,  21/04/2017 | 07:46 GMT+7

Lồng ghép Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch với “Nụ cười Hạ Long”

(VTR) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 2547/UBND-DL1 về việc triển khai áp dụng Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, trong đó yêu cầu triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo hướng lồng ghép với Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp du lịch phổ biến rộng rãi, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, du khách, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh về Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo hướng lồng ghép với việc thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 7494/KH-UBND về việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh là cơ quan thường trực, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh tình hình thực hiện các Bộ quy tắc trên địa bàn tỉnh; là đầu mối phối hợp với Tổng cục Du lịch trong việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

PV

Tags:
  • Bia Hà Nội
  • Sunvina Travel
  • Confetti
  • Song Viet Car
  • Sunny Cao Bằng
  • Ban Thach
  • Du lịch Phú Thọ
  • Hoàng Hà Group
  • tour trung quoc
  • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết