Môi trường

Con đường nghệ thuật từ vật liệu tái chế thu hút du khách tham quan

Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa

Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19

Ngăn chặn buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19