Môi trường

Hàng không quốc tế tham gia “Thử thách chuyến bay bền vững”

Hợp tác phát triển đô thị bền vững

Thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam

Ra mắt chương trình “Du lịch xanh trong thành phố xanh với phương tiện giao thông sạch” chào mừng SEA Games 31