Môi trường

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019: “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”

Tuần lễ sinh thái - Ecoweek 2019: Du lịch có trách nhiệm

Tuổi trẻ Bình Định tham gia chương trình “Hãy làm sạch biển – Tử tế với đại dương”

Trao giải cuộc thi “Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn”