Môi trường

Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030

KyBiMơ Garden - Vì một du lịch xanh - sạch - đẹp

Lễ ra quân tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường tại các điểm di tích, du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Giải chạy trực tuyến vì môi trường “Run to Catba island – Run for Green”