Nghiên cứu - Trao đổi

Tiếp cận hợp tác cho phát triển du lịch vùng nông thôn tại Lâm Đồng

Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch với nhiều trải nghiệm thú vị

Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên du lịch gắn với nhu cầu doanh nghiệp

Hội đồng doanh nghiệp nông nghiệp: tăng cường liên kết, thúc đẩy du lịch – nông nghiệp