Nghiên cứu - Trao đổi

Chủ nhật,  03/12/2017 | 18:38 GMT+7

Phải chủ động, sáng tạo trong đào tạo nhân lực du lịch

(VTR) – Ngày 01/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/12017 của Bộ Chính trị, với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên.

 

 Hội thảo đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng Nghị quyết số 08-NQ/TW

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/12017 của Bộ Chính trị coi phát triển nguồn nhân lực là một trong 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, Nhà nước có chính sách thu hút đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch cả về cơ sở vật chất kỹ thuật, nội dung, chương trình và đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển nguồn nhân lực du lịch. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và lao động nghề du lịch. Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động ngành Du lịch. Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch tương thích với các tiêu chuẩn trong ASEAN; thành lập Hội đồng nghề du lịch quốc gia và Hội đồng cấp chứng chỉ nghề du lịch.

Hội thảo lần này được tổ chức với mục tiêu tìm ra định hướng và giải pháp để thực hiện được các nhiệm vụ và yêu cầu của Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra; trong đó tập trung bàn luận và trao đổi những nội dung như: bối cảnh mới và những yêu cầu đặt ra cho nhân lực du lịch trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới; phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực du lịch hiện nay, đề xuất định hướng và giải pháp đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; phân tích, đánh giá vai trò của quản lý nhà nước và các bên liên quan đối với đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng Nghị quyết 08-NQ/TW; cuối cùng là đề xuất các giải pháp, khuyến nghị các chính sách nhằm tăng cường đào tạo phát triển nhân lực du lịch đáp ứng với yêu cầu của phát triển ngành Du lịch trong tình hình mới.

 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên (giữa) phát biểu tại hội thảo

Hội thảo đã nghe gần 20 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà đào tạo, doanh nghiệp và các hiệp hội. Phần lớn ý kiến cho rằng nhân lực du lịch trong nước còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn khi Du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh chóng; trong đó điểm yếu nhất là vấn đề ngoại ngữ và thái độ nghề nghiệp. Sự định hướng từ Nghị quyết 08-NQ/TW, và mới đây nhất được cụ thể hóa bằng công văn số 4929/BGDĐT- GDĐH của Bộ Giáo dục đào tạo về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch đã mở ra giải pháp cho công tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, yếu tố then chốt được cho là sự liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp – nơi sử dụng lao động cần phải chặt chẽ và toàn diện hơn nữa để đào tạo sát với nhu cầu thực tế, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu phù hợp. Ngoài ra, các bên liên quan như cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, các tổ chức quốc tế và nhiều thành phần xã hội cũng đóng các vai trò khác nhau trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên yêu cầu các cơ sở đào tạo cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, chấp nhận cơ chế thị trường và đổi mới để thích ứng với bối cảnh mới. Nhà trường phải tích cực và chủ động tìm kiếm hợp tác với doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp cũng cần thiết phải tham gia sâu rộng hơn với nhà trường. Trên cơ sở những nội dung mà Nghị quyết 08-NQ/TW đưa ra, các bên liên quan đều có trách nhiệm thực hiện đúng những nhiệm vụ được giao trong mối liên kết và hợp tác lẫn nhau; phải có sự tham gia của toàn xã hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cũng như phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

HN

Tags:
  • Bia Hà Nội
  • Sunvina Travel
  • Confetti
  • Song Viet Car
  • Ban Thach
  • Du lịch Phú Thọ
  • Cong ty Dung Tan
  • tour trung quoc
  • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết