Phòng chống ma túy

Thứ ba,  03/04/2018 | 10:04 GMT+7

Tây Ninh triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2018

(VTR) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 711⁄KH-UBND ngày 28⁄3⁄2018 về việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2018 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác cai nghiện ma túy

Kế hoạch cũng đề cập đến việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, theo hướng tăng dần số người điều trị tại cộng đồng và khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; thông qua các giải pháp toàn diện, kiên trì, xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ, tư vấn, tạo việc làm, kết hợp giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy gây ra.

Trong năm 2018, phấn đấu trên 90% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng; 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy được quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp; nghiên cứu, xây dựng thí điểm 3 điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng 3 huyện, thành phố; mỗi huyện, thành phố chọn 1 xã, phường, mỗi xã, phường chọn 1 ấp, khu phố thực hiện thí điểm mô hình quản lý, giáo dục và điều trị người nghiện có hiệu quả tại gia đình, tại cộng đồng để rút kinh nghiệm, nhân rộng; 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai ở cơ sở cai nghiện ma túy và ở xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề ra 5 nhóm giải pháp bao gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy; quản lý và giúp đỡ người hoàn thành cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện.

Đồng thời, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về tác hại của ma túy, chuyển đến mọi người thông điệp mạnh mẽ như: “Ma túy là hiểm họa của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội”, “Ai cũng có thể trở thành nạn nhân, nếu lơ là mất cảnh giác”, “Điều trị, cai nghiện rất khó khăn, tốn kém, hiện nay chưa có thuốc đặc trị”. Vì vậy, mọi người phải tránh xa các chất gây nghiện và tích cực tham gia phòng, chống ma túy để kéo giảm, khống chế sự gia tăng người nghiện ma túy trong cộng đồng.

TH

Tags:
  • Bia Hà Nội
  • Sunvina Travel
  • Confetti
  • Song Viet Car
  • Ban Thach
  • Du lịch Phú Thọ
  • Hoàng Hà Group
  • tour trung quoc
  • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết