Bộ VHTTDL tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019

Trên 11 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Chủ tịch Tập đoàn Legend Ma Cao

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019