Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Chủ tịch Tập đoàn Legend Ma Cao

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Tổng cục Du lịch tri ân các gia đình có công với cách mạng

Tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam - Triều Tiên