Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Báo Du lịch nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Vụ Khách sạn - TCDL nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch