Tổng cục Du lịch và Vietnam Grand Prix ký kết thỏa thuận hợp tác quảng bá xúc tiến giai đoạn 2020 - 2025 và giải đua F1

Tăng cường liên kết với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tiến tới đa dạng hóa thị trường

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí du lịch an toàn và sớm triển khai công tác quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường trọng điểm

Đẩy mạnh hợp tác du lịch Việt Nam - Cuba trong năm 2020