Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Đại sứ Du lịch Greg Norman

Tổng cục Du lịch làm việc với Đại sứ Greg Norman

Hợp tác phát triển du lịch với Giang Tô

“Hà Giang - Di sản và hoa”

Nghệ An – TP. Hồ Chí Minh ký kết Chương trình Hợp tác phát triển Du lịch giai đoạn 2019 - 2025

Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên có đại diện tại thị trường châu Âu