Tin tức

Thứ tư,  15/02/2017 | 10:44 GMT+7

Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch

(VTR) - Ngày 14/2/2016, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16/01/2017 về Phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phổ biến Nghị quyết

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị rất ngắn gọn và súc tích, thể hiện đầy đủ các nội dung quan trọng. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết một cách nghiêm túc, tổ chức triển khai căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã phổ biến những nội dung quan trọng và tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW. Theo đó, phần mở đầu Nghị quyết đã khẳng định sự phát triển và kết quả đạt được của ngành Du lịch, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém của ngành.

Toàn cảnh hội nghị

Nghị quyết đặt ra mục tiêu cho ngành Du lịch đến năm 2020 cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đặc biệt nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà Nghị quyết đã đề cập, bao gồm: Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

HN

Tags:
  • Bia Hà Nội
  • Sunvina Travel
  • Confetti
  • Song Viet Car
  • Ban Thach
  • Du lịch Phú Thọ
  • Hoàng Hà Group
  • tour trung quoc
  • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết