Văn hóa

Thứ sáu,  08/06/2018 | 16:41 GMT+7

Trưng bày “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)”

(Tạp chí Du lịch) - Sáng 8/6/2018, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Bảo tàng Văn học Việt Nam tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)" tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quốc gia, 216 Trần Quang Khải, Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” của Đảng Cộng sản Việt Nam (1943-2018). ​

Lễ cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)"

Những hiện vật, hình ảnh tại trưng bày thu hút sự quan tâm của nhân dân và du khách

Với gần 200 hình ảnh, hiện vật, bản trích, bản viết hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Văn học Việt Nam, nội dung trưng bày được chia thành hai phần: Phần thứ nhất “Đề cương về văn hóa Việt Nam và đường lối văn hóa của Đảng” giới thiệu ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, những nhận xét, đánh giá của học giả, nhà văn hóa, văn nghệ sỹ; một số văn kiện của Đảng nói về văn hóa văn nghệ. Các hiện vật tiêu biểu được trưng bày như: Bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh soạn thảo được Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua tháng 2/1943 và được đăng toàn văn trên Tạp chí Tiên Phong số 1: Cơ quan vận động Văn hóa Mới thuộc Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam xuất bản, số 1 ra ngày 10/11/1945; Tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trang văn xuôi có ghi chép những suy nghĩ của Người về xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới; Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng...

Tạp chí Tiên Phong Cơ quan vận động Văn hóa Mới thuộc Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam xuất bản, số 1 ra ngày 10/11/1945 đăng toàn văn Đề cương về văn hóa Việt Nam

Tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu trang văn xuối nói về vấn đề văn hóa

Phần thứ hai “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)” với những nhóm hiện vật là những kỷ vật của các văn nghệ sĩ; bộ sưu tập hiện vật về các tác phẩm văn học của các nhà báo, nhà văn, nhà thơ (Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Tú Mỡ, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi…); nhóm tranh cổ động và những bản nhạc thời kì kháng chiến, những bức tượng, phù điêu một số văn nghệ sĩ... 

Ông Nguyễn Huy Thắng - con trai của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng bày tỏ cảm xúc khi thấy kỷ vật của cha tại trưng bày

“Các nhạc sĩ đang biểu diễn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp” - Ảnh tư liệu tại trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)"

Một số tác phẩm văn học - nghệ thuật của các văn nghệ sỹ trong kháng chiến (1945-1954)

Trưng bày giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị soi đường, tác dụng định hướng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” những cống hiến của các văn nghệ sĩ lớp đầu tiên đã tiếp nhận những nội dung, tư tưởng của Đề cương; qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Trưng bày dự kiến đến hết tháng 9/2018.

Hoa Trang

Tags:
 • Khách sạn Ánh Phương
 • Song Viet corp
 • Long Hien
 • Khu du lịch quốc gia Côn Đảo
 • Nhà hàng COCO Á
 • Bia Hà Nội
 • Sunvina Travel
 • Confetti
 • Song Viet Car
 • Sunny Cao Bằng
 • Ban Thach
 • Du lịch Phú Thọ
 • Hoàng Hà Group
 • tour trung quoc
 • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết