Văn hóa - Giải trí

Xếp hạng di tích cấp tỉnh cho thắng cảnh Đồi cát bay Mũi Né

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019

Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2019

Khai mạc Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn năm 2019