Xã hội

Khách sạn thời đại công nghiệp 4.0

Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Công nghệ thực tế tăng cường, thực tế ảo - Ngọn lửa nhỏ “sưởi” Du lịch đỡ “đóng băng” bởi đại dịch Covid-19

Vietnam Airlines lần đầu khai thác chuyến bay đến Texas (Hoa Kỳ) đưa công dân về nước