Xã hội

Ngành Du lịch Bình Thuận ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam chuyển giao hơn 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19 cho Mỹ

Việt Nam chế tạo thành công robot Vibot-1a phục vụ trong khu cách ly: Thay thế 3 – 5 nhân viên y tế, biết nói "cảm ơn", "tạm biệt", "xin tránh đường"

Bình Định phê duyệt Đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030