Xã hội

Hàng không quốc tế tham gia “Thử thách chuyến bay bền vững”

Hợp tác phát triển đô thị bền vững

Đại học Hà Nội triển khai chương trình đào tạo, định hướng nhân lực du lịch 4.0 chủ đề chuyển đổi số trong du lịch

Thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam