Môi trường

Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa

Tập huấn về giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch

Khuyến khích doanh nghiệp du lịch thí điểm không rác thải nhựa

74% du khách Việt Nam mong muốn trải nghiệm du lịch bền vững hơn