Môi trường

Phát động Cuộc thi thiết kế ứng dụng Apps Quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch

Gần 1.000 người đi bộ tại Vườn Quốc gia Cúc Phương hưởng ứng “giảm phát thải, bảo vệ tương lai”

Câu lạc bộ quản lý Buồng Việt Nam triển khai chương trình “Xanh - Sạch - Đẹp: Vì một thế giới đẹp hơn” 2023

Silk Sense Hoi An River Resort - Khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở Quảng Nam không còn rác thải nhựa