Nghiên cứu - Trao đổi

Phát triển du lịch văn hóa tâm linh kết hợp với nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe

Nâng cao kỹ năng để phát triển mạnh trong nền kinh tế số ở ASEAN và Nga

Xu hướng du lịch xanh, an toàn, tăng tính trải nghiệm lên ngôi

Du lịch ASEAN hướng tới phát triển bền vững