Nghiên cứu - Trao đổi

Đề xuất bản đồ tuyến điểm và các tour, tuyến du lịch tại Hóc Môn

Phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong hoạt động du lịch tại Cao Bằng

Tăng cường quảng bá tiếp thị hình ảnh Du lịch Thái Nguyên

Khai thác di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch Nam Trung Bộ