Xã hội

Quảng bá hình ảnh Du lịch Bạc Liêu qua mạng xã hội

Lễ trao giải Cuộc thi Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ngày Hội hiến máu “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”

Giảm thiểu tác động của nhựa đến sức khoẻ và môi trường sống ở Việt Nam