Du lịch không khói thuốc

Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát thực hiện Luật PCTHTL

Lâm Đồng xây dựng kế hoạch vì môi trường không khói thuốc lá

Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bình Định triển khai Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022