Liên kết website

CƠ QUAN ĐẢNG, CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH

Chính phủ

Quốc hội

Bộ Công an

Bộ Công Thương

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Ngoại giao

Bộ Nội vụ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Xây dựng

Bộ Y tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thanh tra Chính phủ

Uỷ ban Dân tộc

Tổng cục Thống kê

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

Báo Nhân Dân

Thông tấn xã Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam

Đài Truyền hình Việt Nam

 

MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VHTTDL

Tổng cục Thể dục Thể thao

Cục Di sản văn hóa

Cục Bản quyền tác giả

Cục Văn hóa cơ sở

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Viện Bảo tồn di tích

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nhà hát Tuồng Việt Nam

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt

Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Học viện Âm nhạc Huế

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng Bộ VHTTDL

Báo Văn Hóa

Báo Du lịch

Tạp chí Du lịch 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

 

MỘT SỐ TỔ CHỨC DU LỊCH

Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO)

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC)

Hiệp hội khách sạn quốc tế (IHA)

Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA)

Hiệp hội Du lịch châu Âu (ETC)

Hiệp hội Du lịch ASEAN (ASEANTA)

Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA)

Chi hội PATA Việt Nam (PATA Việt Nam)

Dự án ESRT