Khoa học - Công nghệ

Đẩy mạnh quảng bá du lịch cộng đồng APEC qua ứng dụng công nghệ thông tin

Ra mắt vé điện tử cho du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tam Chúc đưa ứng dụng công nghệ AI vào phục vụ du khách

Đà Nẵng ứng dụng dữ liệu nghiên cứu thị trường để nâng cao hiệu quả quản lý và xúc tiến điểm đến