Khoa học - Công nghệ

VNPT Smart Tourism - Cẩm nang du lịch thời công nghệ số

Bắc Giang đẩy mạnh quảng bá du lịch qua nền tảng số

Bàn về sản phẩm du lịch thực tế ảo

Đẩy mạnh quảng bá du lịch cộng đồng APEC qua ứng dụng công nghệ thông tin