Nghiên cứu - Trao đổi

Đẩy mạnh truyền thông du lịch Việt Nam qua kênh truyền hình CNN, hướng tới các thị trường mục tiêu

Đề xuất bản đồ tuyến điểm và các tour, tuyến du lịch tại Hóc Môn

Phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong hoạt động du lịch tại Cao Bằng

Tăng cường quảng bá tiếp thị hình ảnh Du lịch Thái Nguyên