Đặt tạp chí

PHIẾU ĐẶT MUA

ẤN PHẨM TẠP CHÍ DU LỊCH NĂM 2020

(Tạp chí Du lịch phát hành 1 kỳ/1tháng và Vietnam Today 1 kỳ/1tháng)

 

Tên đơn vị, cá nhân đặt mua:……………………………………………………..

Người liên hệ:……………………………………………………………………..

Địa chỉ phát Tạp chí:……………………………………………………………...

Địa chỉ ghi hóa đơn:………………………………………………………………

Điện thoại cơ quan:…………..…; Fax:……………; Email:…………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………..

Giá bìa Tạp chí Tết Canh Tý 2020 (tháng 1-2)

 thường kỳ (từ tháng 3 - 12/2020):

60.000 đồng/cuốn

30.000 đồng/cuốn

Giá bìa Vietnam Today Tết Canh Tý (tháng 1-2)

Giá bìa Vietnam Today (từ tháng 3 – 12/2020)

60.000 đồng/cuốn

30.000 đồng/cuốn

Cả năm:             

720.000đ/1cuốn/22kỳ/năm

 

Số lượng đặt mua:…………………………….cuốn/kỳ

Đăng ký mua Tạp chí Du lịch thường kỳ từ tháng…../2020 đến tháng ……/2020

Đăng ký mua Vietnam Today tiếng Anh từ tháng…../2020 đến tháng ……/2020

Thành tiền:…………………Bằng chữ:………………………………………….

 

Ngày        tháng        năm 2019

        ĐƠN VỊ ĐẶT MUA

          (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đặt mua năm 2020 và gửi về Tòa soạn theo địa chỉ:

TẠP CHÍ DU LỊCH

Địa chỉ liên lạc: Tầng 9, Tòa nhà TID Centre, Số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38241840; Fax: 024.38262071

Email: phathanhtcdl@gmail.com / Website: www.tapchidulich.net.vn / vtr.org.vn

Hình thức thanh toán:

- Tiền mặt: Thanh toán trực tiếp tại Tòa soạn hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.

- Chuyển khoản theo tài khoản:

TẠP CHÍ DU LỊCH

Trụ sở chính: 30A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số tài khoản: 002.1.00.000150.1

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội