Tăng cường giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Indonesia và Philippines

Đại sứ Israel Nadav Eshcar thăm và làm việc với Tổng cục Du lịch

Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung: Hoạt động của Hiệp hội phải lấy doanh nghiệp làm trọng tâm

Lễ công bố sách “Câu chuyện du lịch Việt Nam”