Sự kiện

Hợp tác quảng bá Du lịch Việt Nam qua TikTok

Thúc đẩy thu hút thị trường khách Nhật Bản

Tăng cường giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Indonesia và Philippines

Khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019