Sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Đại sứ Du lịch Greg Norman

Tổng cục Du lịch làm việc với Đại sứ Greg Norman

Hợp tác phát triển du lịch với Giang Tô

“Hà Giang - Di sản và hoa”