Khám phá

Đón Giáng sinh trên xứ Đạo

Về nơi non xanh nước biếc xứ Nghệ

Đến Quỳ Hợp ngắm Thác Tiên - Khe Lúc kỳ ảo

Độc đáo lễ hội gội đầu ở Quỳnh Nhai