Môi trường

Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa và Cao nguyên Kon Hà Nừng của Việt Nam được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

Phát động cuộc thi "Ảnh về Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" trên Internet

Hội thảo trực tuyến “Rác nhựa và Kinh tế tuần hoàn”

Cải thiện môi trường du lịch với dự án Bích họa đường phố tại Đắk Lắk