Thực tiễn - Lý luận

Thứ tư,  10/01/2018 | 10:51 GMT+7

Hiện trạng việc phát triển sản phẩm du lịch tại điểm đến du lịch

(VTR) - Bằng việc sử dụng những công cụ phân tích: Môi trường chính trị, kinh tế - văn hóa, xã hội và công nghệ cho phát triển du lịch (PEST); Vị thế cạnh tranh của điểm đến (SWOT); Vòng đời phát triển du lịch của điểm đến du lịch (TALC); Những thách thức về phát triển thị trường, phát triển sản phẩm du lịch (Ansoff); Những sản phẩm du lịch hiện có (BCG), thì việc xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm tại điểm đến có thể xác định như sau:

- Vị trí hiện tại, và mức độ hoạt động (performance) của mình

- Những định hướng phát triển chiến lược về sản phẩm và thị trường phù hợp với điểm đến để đạt được sự phát triển bền vững trong hoạt động du lịch

Điều quan trọng của phân tích sẽ giúp các nhà quản trị điểm đến du lịch xác định được cơ hội để phát triển sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường

Các nhà quản trị điểm đến cần phải tổng hợp tất cả những kết quả phân tích vào một bảng dưới đây:

Danh mục phát triển sản phẩm du lịch

Giao thông

- Cơ sở hạ tầng giao thông – Các loại phương tiện vận chuyển

- Mức độ phụ thuộc vào các doanh nghiệp lữ hành bên ngoài

Nguồn lực/ Sản phẩm hiện tại

- Các loại và chất lượng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa

- Mức độ đa dạng của sản phẩm hiện tại đang cung cấp cho du khách

- Mức độ tập trung về mặt địa lý của sản phẩm cung cấp

- Hỗ trợ hậu cần, đào tạo và nguồn nhân lực cho ngành du lịch

Cầu

- Quy mô và xu hướng của cầu thị trường hiện tại - và dự báo tăng trưởng

- Thị trường và các cơ hội phát triển sản phẩm - tác động đến sự tăng trưởng của ngành du lịch

- Các thị trường hiện tại và có thể trong tương lai

- Vị trí trong chu kỳ phát triển của điểm đến du lịch

Cung

- Phương thức quản lý và mức độ tập trung

- Những ưu đãi hiện tại và chính sách cho sự phát triển du lịch

- Điều kiện mở cửa thị trường du lịch, ví dụ như việc xin thị thực của khách du lịch nước ngoài.

Du lịch trong tổng thể phát triển kinh tế vùng

- Kịch bản phát triển kinh tế của điểm đến du lịch

- Mức độ quan trọng tương đối của du lịch trong hoạt động phát triển kinh tế hiện tại

- Cơ cấu thị trường

- Mức độ và chất lượng của kĩ năng quản trị, đổi mới và giáo dục

Nhà quản trị kinh doanh điểm đến cần thực hiện việc đánh giá rộng hơn tất cả các yếu tố về tiềm năng thị trường, các đặc điểm của điểm đến để xác định bản chất của sản phẩm cần phát triển, làm cách nào để giới thiệu và quảng bá sản phẩm này. Việc lấy ý kiến tham khảo các bên liên quan, doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng địa phương cần được thực hiện để chắc chắn rằng loại hình và quy mô của sản phẩm định phát triển sẽ phù hợp với nhu cầu của họ.Những tiềm năng được nhận dạng đến thời điểm này vẫn mang tính lý thuyết. Các nhà quản trị điểm đến không chỉ cần đối chiếu với những chính sách và ưu tiên của việc phát triển kinh tế tổng thể mà cần xác định những ưu tiên của điểm đến du lịch đồng thời phải đánh giá và đối chiếu đến hệ quả môi trường và văn hóa xã hội của việc phát triển sản phẩm du lịch.

Châu Anh

Tags:
  • Bia Hà Nội
  • Sunvina Travel
  • Confetti
  • Song Viet Car
  • Ban Thach
  • Du lịch Phú Thọ
  • Hoàng Hà Group
  • tour trung quoc
  • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết