Môi trường

74% du khách Việt Nam mong muốn trải nghiệm du lịch bền vững hơn

Vinh danh cơ sở, công trình xây dựng sử dụng Năng lượng xanh năm 2023

Đồng hành với du lịch xanh

Việt Nam cam kết phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững