Phòng chống ma túy

Thứ ba,  03/04/2018 | 00:00 GMT+7

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

(VTR ) - Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Tuy nhiên, trước thực trạng tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhận thức của cộng đồng còn hạn chế thì quá trình triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai còn gặp nhiều khó khăn.

Toàn cảnh hội nghị

Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh Nghệ An có 6.901 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 21/21 huyện, thị, thành phố, 376/480 xã, phường, thị trấn có ma túy, trong đó có 141 xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy. Người nghiện sử dụng ma túy đa phần là thuốc phiện và hêroin nhưng thời gian gần đây, số người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá có chiều hướng gia tăng. Hiện nay, Nghệ An có 8 trung tâm có chức năng cai nghiện và quản lý cai nghiện với quy mô hơn 1.700 học viên.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai trên địa bàn, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực, nhân lực cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai; kịp thời tham mưu các giải pháp, biện pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, toàn tỉnh Nghệ An đã phối hợp lập hồ sơ cai nghiện và tổ chức cai nghiện cho 2.272 người nghiện ma túy, trong đó có 1.047 người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, 340 người cai nghiện tự nguyện và 885 người cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm; đồng thời duy trì và mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuộc phiện bằng thuốc thay thế Methadone theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện tại, Nghệ An có 12 cơ sở điều trị và 6 cơ sở cấp phát thuốc Methadone với 2.832 bệnh nhân đăng ký tham gia điều trị; 100% số người đã cai nghiện ở các trung tâm hòa nhập cộng đồng đều được quản lý tại nơi cư trú. Bên cạnh đó, công tác quản lý người nghiện ma túy sau cai tại nơi cư trú được các địa phương phân công các đơn vị, tổ chức đoàn thể phối hợp với gia đình tham gia quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai nhằm hạn chế tái nghiện và hòa nhập cộng đồng bền vững.

Để công tác cai nghiện và quản lý sau cai có kết quả tốt hơn, thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, mở rộng cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc Methadone ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực có chất lượng để phục vụ công tác cai nghiện tại cộng đồng; tiếp tục dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai …

TH

Tags:
  • Bia Hà Nội
  • Sunvina Travel
  • Confetti
  • Song Viet Car
  • Ban Thach
  • Du lịch Phú Thọ
  • Hoàng Hà Group
  • tour trung quoc
  • Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Quảng cáo

THỜI TIẾT

Thời tiết