Nghiên cứu - Trao đổi

Nhiều địa phương có phương án mở cửa du lịch trở lại

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do tác động của dịch COVID-19

Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới"

Chuẩn bị điều kiện, sẵn sàng để đón du khách khi dịch COVID-19 được kiểm soát