Văn hóa - Giải trí

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019

Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2019

Khai mạc Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn năm 2019

Khai mạc triển lãm kép “Em mơ” và “Từ ngàn xanh” gửi gắm thông điệp cuộc sống