Lữ hành

Mở cửa hàng không, khơi thông đường bộ

Điện Biên lần đầu tiên có đường bay thẳng thương mại khai thác bằng máy bay phản lực

Hà Nội, Hải Phòng bỏ quy định cách ly tập trung 7 ngày khách từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Các chuyến bay cất cánh trở lại tại nhiều tỉnh, thành