Góp ý xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số tại các tỉnh biên giới

Quảng bá ẩm thực và du lịch Việt Nam tại Nga

Giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Thành Đô (Trung Quốc)

Hợp tác quảng bá Du lịch Việt Nam qua TikTok

Thúc đẩy thu hút thị trường khách Nhật Bản

Tăng cường giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Indonesia và Philippines