Xã hội

Giảm giá điện cho cơ sở lưu trú: Đẩy nhanh tiến độ và đúng đối tượng

Mobifone đề xuất triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch

Phát động cuộc thi ảnh “Ấn tượng Việt Nam mùa Covid-19”

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức bồi dưỡng kiến thức về ứng xử văn minh du lịch cho cộng đồng