Xã hội

Phổ biến về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa

Phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2020

Yến sào Khánh Hòa được tôn vinh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020

VNPT là doanh nghiệp xuất sắc cung cấp giải pháp Công nghệ thông tin cho thành phố thông minh 2020