Môi trường

Meliá Hotels International đạt nhiều thành tích trong chiến lược phát triển bền vững

Hàng không quốc tế tham gia “Thử thách chuyến bay bền vững”

Hợp tác phát triển đô thị bền vững

Thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam